هر چی لازمه درباره زخم بستر بدونی

زخم بستر چیست؟ زخم بستر نوعی از جراحت و زخم است که به دلیل فشار یا اصطکاک، و نرسیدن خون به بافت بدن(مسدود شدن مویرگ­های نغذیه کننده پوست) در پوست و بیشتر در قسمت هایی که بر روی برجستگی های استخوانی قرار گرفته اند، مانند پاشنه ی پا، مچ پا و لگن...

ادامه مطلب