نکات مهم هنگام انتخاب سرنگ انسولین

آشنایی با بیماری دیابت بیماری دیابت ، یک بیماری ژنتیکی و ارثی است و در بدن انسان هورمونی به نام انسولین توسط غده لوزالمعده یا پانکراس تولید و تشرح میشود. این هورمون مواد قندی را به انرژی تبدیل میکند. حال اگر تحت عواملی بدن نتواند انسولین ترشح کند و یا انسولین...

ادامه مطلب